Drentse Vogels 2012 vormgeving cover

Werkgroep Avifauna Drenthe

~ Opdrachtgever ~
De Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD) is een werkgroep die het vogelonderzoek in de provincie Drenthe wil stimuleren en coördineren.
~ Uitdaging ~
Ontwerp en uitvoeren (DTP) van diverse uitgaven. Hierbij is het van belang de verschillende figuren, kaarten en grafieken op een éénduidige en toegankelijke manier vorm te geven.
Ontwerp Ijsvogel boekje omslag vormgeving en DTP
Binnenwerk ontwerp jaarverslag Drentse vogels
Voorbeeld vormgeving van grafieken en figuren
Binnenwerk ontwerp van spread WAD
Omslag Drentse vogelaasr top tien
Pagina vormgeving desk top publishing
Vormgegeven spread van Drentse vogelaars top tien


~ top ~

vos vulpes vulpes